User Guide

45
Funkcja Opis
Język
Pozwala ustawić język menu ekranowych. Szczegóły opisano
w sekcji „Korzystanie z menu” na stronie 20.
Położenie
projektora
Projektor może być zainstalowany na suficie lub za ekranem,
z jedynym lub więcej odbiciami lustrzanymi. Szczegóły
opisano w sekcji „Wybór miejsca” na stronie 12.
Automatyczne
wyłączanie
Umożliwia automatyczne wyłączenie projektora przy braku
sygnału wejściowego przez określony czas. Szczegóły opisano
w sekcji „Ustawienia Automatyczne wyłączanie” na stronie 49.
Timer
wygaszenia
Ustawienie czasu pustego ekranu po włączeniu funkcji Blank;
gdy czas się kończy, obraz zostaje przywrócony. Szczegóły
opisano w sekcji „Ukrywanie obrazu” na stronie 35.
Blokada
klawiszy panelu
Wyłączenie lub włączanie funkcji wszystkich klawiszy panelu
projektora, z wyjątkiem przycisku POWER (ZASILANIE)
na projektorze i przycisków na pilocie. Szczegóły opisano
w sekcji „Blokada przycisków sterowania” na stronie 35.
Ekran powitalny
Umożliwia wybór ekranu wyświetlanego przy uruchomieniu
projektora.
Komunikat
Wybór opcji Wł. powoduje wyświetlenie aktualnych
informacji na ekranie, gdy projektor wykrywa lub wyszukuje
sygnał.
Ustawienia
gotowości
Szczegóły opisano w sekcji „Korzystanie z projektora w stanie
gotowości” na stronie 37.
CEC
Szczegóły opisano w sekcji „Używanie funkcji CEC” na
stronie 36.
Tryb dużej
wysokości
Tryb używany do pracy w obszarach o dużej wysokości. Szczegóły
opisano w sekcji „Obsługa na dużych wysokościach” na stronie 36.
DCR
Włącza lub wyłącza funkcję DCR (Dynamic Contrast Ratio -
dynamiczny współczynnik kontrastu). Wybór opcji Wł. włącza
funkcję, a projektor automatycznie przełączy lampę między
trybami normalnym i ekonomicznym, zgodnie z wykrytym
sygnałem wejściowym.
Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy jako źródło używany
jest komputer.
Po włączeniu funkcji DCR częste przełączanie trybów
lampy może prowadzić do zredukowania jej czasu
eksploatacji i zwiększenia poziomu hałasu.
4. Menu USTAWIENIA SYSTEMU:
PODSTAWOWE
I
I
5. Menu KONFIG.
SYSTEMU: Zaawansowana