User Guide

47
Funkcja Opis
Ustawienia
lampy
Tryb lampy
Szczegóły opisano w sekcji „Ustawienie Tryb lampy na
Ekonomiczny” na stronie 49.
Resetuj licznik lampy
Szczegóły opisano w sekcji „Zerowanie licznika lampy” na
stronie 53.
Ekwiw. godziny pracy lampy
Patrz
„Informacje dotyczące czasu użytkowania lampy” na
stronie 49
, aby dowiedzieć się jak liczony jest całkowity czas
użytkowania lampy.
Licznik
prezentacji
Przypomina prezenterowi o zakończeniu prezentacji
wokreślonych ramach czasowych. Szczegóły opisano w części
„Ustawianie licznika prezentacji” na stronie 34.
Ustawienia
zabezpieczeń
Patrz „Korzystanie z funkcji hasła” na stronie 21, aby poznać
szczegóły.
Kod pilota
Szczegóły opisano w części „Kod pilota” na stronie 9.
Resetuj
ustawienia
Resetuj wszystkie ustawienia
Przywraca wszystkie wartości ustawień fabrycznych.
Pozostaną tylko następujące ustawienia: Korekcja
trapezowa, Język, Położenie projektora, Tryb dużej
wysokości, Ustawienia zabezpieczeń, Kod pilota.
Resetuj ustawienia kolorów
Przywraca wartości fabryczne ustawień kolorów.
Aktualny
status systemu
?ródło
Pokazuje obecne źródło sygnału.
Tryb koloru
Przedstawia tryb wybrany w menu OBRAZ.
Rozdzielczość
Pokazuje naturalną rozdzielczość sygnału wejściowego.
System kolorów
Przedstawia format systemu wejściowego, NTSC, PAL, SECAM
lub RGB.
Ekwiw. godziny pracy lampy
Wyświetla liczbę godzin, przez które lampa była używana.
5. Menu USTAWIENIA SYSTEMU:
ZAAWANSOWANE
6. Menu INFORMACJE