User Guide

48
Konserwacja
Jak dbać o projektor
Projektor nie wymaga przeprowadzania wielu czynności konserwacyjnych. Jedyną
czynnością, którą należy wykonywać regularnie, jest czyszczenie obiektywu.
Nigdy nie usuwaj żadnych części projektora, za wyjątkiem lampy. Skontaktuj się ze
sprzedawcą, jeśli należy wymienić inne części.
Czyszczenie obiektywu
Obiektyw należy czyścić zawsze, gdy pojawią się na nim drobiny kurzu i zabrudzenia.
Do usuwania zanieczyszczeń użyj sprężonego powietrza.
•Jeśli pojawi się brud lub smar, użyj papieru do obiektywów lub delikatnie przetrzyj
obiektyw miękkim materiałem, zwilżonym środkiem do czyszczenia obiektywów.
UWAGA
Nigdy nie przecieraj obiektywu szorstkim materiałem.
Czyszczenie obudowy projektora
Przed oczyszczeniem obudowy wyłącz projektor z użyciem procedury wyłączania opisanej
w sekcji „Wyłączanie projektora” na stronie 38 i odłącz przewód zasilający.
Aby usunąć zabrudzenia i kurz, przetrzyj obudowę miękką szmatką nie zostawiającą
włókien.
W celu usunięcia opornych zabrudzeń lub plam, zwilż miękki materiał wodą
i detergentem o neutralnym ph. Następnie przetrzyj obudowę.
UWAGA
Nie używaj wosku, alkoholu, benzenu, rozpuszczalnika lub innych detergentów chemicznych.
Mogą one uszkodzić obudowę.
Przechowywanie projektora
W razie konieczności przechowywania projektora przez dłuższy czas, należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Zapewnij, by temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania mieściły się
w zakresie zalecanym dla projektora. Odwołaj się do sekcji „Dane techniczne” na
stronie 56 lub zapytaj sprzedawcy o zakres.
Schowaj nóżki regulacji.
•Wyjmij baterię z pilota.
Zapakuj projektor w oryginalne opakowanie lub jego odpowiednik.
Transport projektora
Zalecane jest transportowanie projektora w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.