User Guide

50
Czas wymiany lampy
Kiedy Kontrolka lampy zapali się na czerwono lub na ekranie pojawi się ostrzeżenie
przypominające, że należy wymienić lampę, zamontuj nową lampę lub skontaktuj się ze
sprzedawcą. Stara lampa może powodować nieprawidłowe działanie projektora,
a w niektórych przypadkach może nawet wybuchnąć.
UWAGA
Kontrolka lampy (LAMP) i kontrolka ostrzegawcza temperatury (TEMP) zaświecą się,
gdy lampa nadmiernie się rozgrzeje. Wyłącz zasilanie i odczekaj 45 minut na ostygnięcie
projektora. Jeśli po włączeniu zasilania kontrolki LAMP i TEMP nadal się świecą, skontaktuj
się ze sprzedawcą. Szczegóły opisano w sekcji „Kontrolki” na stronie 54.
Poniższe komunikaty ostrzegawcze przypominają o konieczności wymiany lampy.
Status Komunikat
Zainstaluj nową lampę w celu zapewnienia
optymalnego działania urządzenia. Jeśli projektor
zwykle działa w trybie Ekonomiczny (Patrz
„Ustawienie Tryb lampy na Ekonomiczny” na
stronie 49), można dalej używać projektora do
momentu pojawienia się kolejnego ostrzeżenia
o godzinach używania lampy.
Należy zamontować nową lampę, aby uniknąć
niewygody, kiedy czas lampy projektora nagle się
wyczerpie.
Zaleca się wymianę lampy, gdy osiągnie ona tę
liczbę godzin pracy. Lampa jest materiałem
eksploatacyjnym. Jasność lampy spada z czasem
użytkowania. Jest to normalne zjawisko. Można
wymieniać lampę od razu po zauważeniu,
że poziom jasności znacznie spadł. Jeśli lampa nie
zostanie wymieniona wcześniej, należy ją
wymienić po wyświetleniu tego komunikatu.
Lampa MUSI zostać wymieniona, by projektor
móg
ł normalnie działać.
OK
Zamów nową lampę
Czas pracy lampy > ____ godz
Uwagi
OK
Lampa wkrótce do wymiany
Czas pracy lampy > ____ godz
Uwagi
OK
Lampa do wymiany
Czas pracy lampy > ____ godz
Przekroczony czas użytk. lampy
Uwagi
OK
Przekr. czas użytkowania lampy
Wymień lampę (patrz podręcznik)
Następnie wyzeruj czas pracy lampy
Uwagi