User Guide

51
Wymiana lampy
Aby przygotować nową lampę, skontaktuj się ze sprzedawcą i podaj oznaczenie typu lampy.
Typ: RLC-079
OSTRZEŻENIE
Hg - Ta lampa zawiera rtęć. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
odnośnie utylizacji. Patrz www.lamprecycle.org
Podczas wymiany lampy uważaj na pęknięte szkło.
Podczas instalacji na suficie proszę korzystać z ochrony wzroku i rękawic.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed wymianą lampy zawsze wyłączaj
projektor i odłączaj przewód zasilający.
Aby zmniejszyć ryzyko poważnych oparzeń, pozwól projektorowi ostygnąć przez
przynajmniej 45 minut przed wymianą lampy.
Aby zmniejszyć ryzyko poranienia palców i uszkodzenia wewnętrznych części, zachowaj
szczególną ostrożność w przypadku konieczności usuwania potłuczonego, ostrego szkła
lampy. Przed wymianą lampy przetrzyj komorę lampy i usuń materiały czyszczące. Należy
uważać na ostre krawędzie komory lampy. Umyj ręce po wymianie lampy.
Z tym projektorem testowane są tylko certyfikowane lampy ViewSonic. Stosowanie innych
lampy może spowodować porażenie prądem lub pożar.
1. Wyłącz projektor i odłącz go od
gniazda sieciowego. Jeśli lampa jest
gorąca, w celu uniknięcia poparzeń
odczekaj około 45 minut, aż do jej
ostygnięcia.
2. Odkręcaj śruby mocujące pokrywę
lampy po obu stronach projektora,
aż pokrywa lampy poluzuje się.
3. Zdejmij pokrywę lampy z projektora.
OSTRZEŻENIE
Nie włączaj zasilania przy zdjętej osłonie
lampy.
Nie wkładaj palców pomiędzy lampę
i projektor. Ostre krawędzie wewnątrz
projektora mogą spowodować obrażenia.
Zdejmij i wyrzuć folię ochronną lampy.
4. Odkręć śrubę mocującą lampę.