User Guide

52
5. Odłącz złącze przewodu łączącego
lampę z projektorem, a następnie
podnieś uchwyt, aby ustawić ją
pionowo. Używając uchwytu powoli
wyjmij lampę z projektora.
UWAGA
Zbyt szybkie wyciągnięcie może
spowodować pęknięcie lampy i rozsypanie
się szkła we wnętrzu projektora.
Nie umieszczaj lampy w miejscach
narażonych na zachlapanie wodą,
w zasięgu dostępnym dla dzieci lub
w pobliżu palnych materiałów.
Nie wkładaj rąk do wnętrza projektora po
wyjęciu z niego lampy. Jeśli dotkniesz
optycznych elementów we wnętrzu, może
to spowodować nierówność kolorów
i zniekształcenie wyświetlanych obrazów.
6. Włóż nową lampę do przedziału lampy
i upewnij się, że jest dopasowana do
projektora. Podłącz złącze przewodu
nowej lampy do projektora.
7. Dokręć śrubę, którą przykręcana jest
lampa.
UWAGA
•Luźna śruba może powodować słabe
połączenie i w rezultacie wadliwe działanie
urządzenia.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno.
8. Upewnij się, że uchwyt jest całkowicie
płasko złożony i zablokowany.
9. Umieść folię ochronną lampy,
dostarczoną z nową lampą w przedziale
lampy.
10. Ponownie załóż pokrywę lampy
zprojektora.
1
2
3