User Guide

53
12. Ponownie uruchom projektor.
UWAGA
Nie włączaj zasilania przy zdjętej osłonie lampy.
Zerowanie licznika lampy
13. Po logo startowym, otwórz menu ekranowe
(OSD).
14. Przejdź do menu KONFIG. SYSTEMU:
Zaawansowana > Ustawienia lampy.
Naciśnij przycisk MODE/ENTER (TRYB/
ENTER) na projektorze lub ENTER
(WPROWAD?) na pilocie. Wyświetli się
ekran Ustawienia lampy.
15. Naciśnij , aby podświetlić opcję Resetuj
licznik lampy , a następnie naciśnij MODE/
ENTER (TRYB/ENTER) na projektorze lub
ENTER (WPROWAD?) na pilocie. Pojawi
się komunikat ostrzegawczy z pytaniem czy
licznik lampy ma być wyzerowany.
16. Wybierz Resetuj, a następnie naciśnij
przycisk MODE/ENTER (TRYB/ENTER)
na projektorze lub ENTER (WPROWAD?)
na pilocie. Czas pracy lampy zostanie
ustawiony na zero.
UWAGA
Jeśli lampa nie jest nowa lub wymieniona, nie zeruj
timera, ponieważ może to spowodować jej
uszkodzenie.
11. Dokręć śruby mocujące pokrywę
lampy.
UWAGA
•Luźna śruba może powodować słabe
połączenie i w rezultacie wadliwe działanie
urządzenia.
Nie dokręcaj zbyt silnie śrub.
Zresetować licznik lampy?
Resetuj
Anuluj
Uwagi