User Guide

54
Kontrolki
Kontrolka Stan i opis
ZASILANIE TEMP LAMPA
Stany zasilania
Niebieski
Migający
Wył.Wył.
Tryb gotowości
Niebieski Wył.Wył.
Uruchamianie
Niebieski Wył.Wył.
Normalna praca
Niebieski
Migający
Wył.Wył.
Normalne chłodzenie podczas wyłączania
Stany lampy
Niebieski
Migający
Wył.Czerwony
Projektor potrzebuje 60 sekund na ostygnięcie.
Wył.Wył.Czerwony
Projektor wyłączył się automatycznie. Przy próbie włączenia
projektor ponownie się wyłącza. Skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Niebieski Wył.Czerwony
Nieudane uruchomienie CW (30 sekund)
Stany temperatury
Wył. Czerwony Wył.
Projektor wyłączył się automatycznie. Przy próbie włączenia
projektor ponownie się wyłącza. Skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Wył. Czerwony Czerwony
Fioletowy Czerwony Czerwony