User Guide

1
Spis treści
Ważne instrukcje
bezpieczeństwa .................2
Wprowadzenie..................4
Funkcje projektora ............................... 4
Zestaw .................................................. 5
Zewnętrzny widok projektora .............. 6
Elementy sterujące i funkcje................7
Ustawienie projektora ...12
Wybór miejsca ................................... 12
Rozmiary projekcji............................. 13
Połączenia .......................14
Podłączanie komputera lub monitora. 15
Podłączanie urządzeń wideo ..............16
Obsługa ...........................19
Uruchamianie projektora.................... 19
Korzystanie z menu............................ 20
Korzystanie z funkcji hasła................ 21
Przełączanie sygnałów wejściowych . 24
Regulacja wyświetlanego obrazu....... 25
Powiększanie i wyszukiwanie
szczegółów......................................... 26
Wybór formatu obrazu....................... 27
Optymalizacja obrazu ........................ 29
Ustawianie licznika prezentacji ......... 34
Ukrywanie obrazu.............................. 35
Blokada przycisków sterowania......... 35
Zamrażanie obrazu............................. 35
Obsługa na dużych wysokościach...... 36
Używanie funkcji CEC ...................... 36
Korzystanie z funkcji 3D ................... 37
Korzystanie z projektora w stanie
gotowości........................................... 37
Wyłączanie projektora....................... 38
Działanie menu .................................. 39
Konserwacja ...................48
Jak dbać o projektor........................... 48
Informacje o lampie........................... 49
Rozwiązywanie
problemów ......................55
Dane techniczne..............56
Specyfikacje projektora ..................... 56
Wymiary ............................................ 58
Montaż pod sufitem ........................... 58
Tabela częstotliwości......................... 59
Informacje o prawach
autorskich .......................62
Załącznik.........................63
Sterowanie w podczerwieni – tabela . 63
Komendy RS232 – tabela .................. 64