User Guide

55
Rozwiązywanie problemów
Projektor się nie włącza.
Brak obrazu
Rozmyty obraz
Pilot nie działa
Przyczyna Rozwiązanie
Przewód zasilający nie dostarcza
prądu.
Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do
wejścia zasilania AC projektora i podłącz
drugi koniec przewodu zasilania do gniazdka
zasilania. Jeśli gniazdko ma włącznik,
upewnij się, że jest włączony.
Próba ponownego włączenia projektora
w czasie procesu ochładzania.
Czekaj, aż proces ochładzania dobiegnie
końca.
Przyczyna Rozwiązanie
?ródło wideo nie jest włączone lub
podłączone poprawnie.
Włącz źródło sygnału wideo i upewnij się,
czy przewody zostały podłączone prawidłowo.
Projektor nie jest prawidłowo
podłączony do urządzenia źródłowego.
Sprawdź połączenia.
Sygnał wejściowy został
nieprawidłowo wybrany.
Wybierz prawidłowy sygnał wejściowy
przyciskiem SOURCE (?RÓDŁO) na
projektorze lub pilocie.
Przyczyna Rozwiązanie
Nie ustawiono ostrości obiektywu.
Wyreguluj ostrość za pomocą pokrętła
ostrości.
Projektor jest ustawiony
nieprawidłowo względem ekranu.
Zmień kąt ustawienia projektora względem
ekranu i wysokość ustawienia projektora
(w razie konieczności).
Przyczyna Rozwiązanie
Wyczerpana bateria. Wymień baterię na nową.
Między pilotem i projektorem znajduje
się jakaś przeszkoda.
Usuń przeszkodę.
Projektor znajduje się za daleko.
Stań w odległości do 8 metrów (26 stóp)
od projektora.