User Guide

60
Obsługiwane częstotliwości dla wejścia komponentowego-YPbPr
*Obsługiwane taktowanie sygnału 3D w formacie Ramka sekwen.
Obsługiwane częstotliwości dla wejść Video i S-Video
*Obsługiwane taktowanie sygnału 3D w formacie Ramka sekwen..
Obsługiwane czasy dla wejścia HDMI
•*Obsługiwane taktowanie sygnału 3D w formacie Ramka sekwen..
**Obsługiwane taktowanie sygnału 3D w formacie Pakowanie ramek i Góra-dół.
***Obsługiwane taktowanie sygnału 3D w formacie Ramka sekwen., Pakowanie ramek
i Góra-dół.
****Obsługiwane taktowanie sygnału 3D w formacie Obok siebie.
Timing Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
pionowa
Zegar punktowy
Częstotliwość
(MHz)
480i* 720 x 480 15,73 59,94 13,5
480p* 720 x 480 31,47 59,94 27
576i* 720 x 576 15,63 50 13,5
576p* 720 x 576 31,25 50 27
720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5
Tryb wideo
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Częstotliwość
podnośnej koloru
(MHz)
NTSC* 15,73 60 3,58
PAL* 15,63 50 4,43
SECAM* 15,63 50 4,25 lub 4,41
PAL-M* 15,73 60 3,58
PAL-N* 15,63 50 3,58
PAL-60* 15,73 60 4,43
NTSC4.43* 15,73 60 4,43
Tryb wideo Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
Częstotliwość
Częstotl.
(Hz)
Zegar punktowy
Częstotliwość
(MHz)
480i* 720(1440) x 480 15,73 59,94 27
480p***** 720 x 480 31,47 59,94 27
576i* 720(1440) x 576 15,63 50 27
576p***** 720 x 576 31,25 50 27
720/50p*** 1280 x 720 37,5 50 74,25
720/60p*** 1280 x 720 45,00 60 74,25
1080/50i**** 1920 x 1080 28,13 50 74,25
1080/60i**** 1920 x 1080 33,75 60 74,25
1080/24P** 1920 x 1080 27 24 74,25
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5