User Guide

62
Informacje o prawach autorskich
Prawa autorskie
Prawa autorskie 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji,
jej przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na
jakikolwiek język lub język programowania, w każdej formie i jakimikolwiek środkami
elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi lub innymi
jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy ViewSonic Corporation.
Zastrzeżenia
ViewSonic Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych i nie udziela gwarancji,
wyrażonych lub domniemanych, odnośnie zawartości niniejszego dokumentu,
a w szczególności unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana
wymagań dla określonych zastosowań. Ponadto firma ViewSonic Corporation zastrzega
sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania od czasu
do czasu zmian zawartości niniejszej publikacji, bez wymogu informowania kogokolwiek
o takich aktualizacjach lub zmianach.
*DLP, Digital Micromirror Device i DMD są znakami towarowymi firmy Texas
Instruments. Pozostałe prawa autorskie należą do odpowiednich firm i organizacji.