User Guide

64
Kod B
Komendy RS232 – tabela
<Przypisanie pinów do tych dwóch końców>
Przycisk Format Bajt1 Bajt2 Bajt3 Bajt4
Power NEC 83 F4 60 9F
Auto Sync NEC 83 F4 63 9C
VGA NEC 83 F4 64 9B
Video NEC83F46699
?ródło NEC 83 F4 7D 82
Color Mode NEC 83 F4 9E 61
Góra / KeyS + NEC 83 F4 67 98
W lewo NEC 83 F4 69 96
Enter NEC 83 F4 6B 94
Prawo NEC 83 F4 6A 95
ł / KeyS - NEC 83 F4 68 97
Menu NEC 83 F4 6C 93
My Button NEC 83 F4 6D 92
Zakończ NEC 83 F4 6E 91
Lewy przycisk
myszy
NEC83F438C7
Prawy przycisk
myszy
NEC83F439C6
PgUp NEC 83 F4 5C A3
PgDn NEC 83 F4 5D A2
Mouse NEC 83 F4 9B 64
Magnify NEC 83 F4 99 66
Volume + NEC 83 F4 5A A5
Volume - NEC 83 F4 5B A4
Blokada
klawiszy panelu
NEC 83 F4 5E A1
Freeze NEC83F4619E
Pattern NEC 83 F4 7E 81
Blank NEC 83 F4 62 9D
Wycisz NEC 83 F4 9D 62
DynamicEco™ NEC 83 F4 7F 80
Timer NEC 83 F4 9C 63
Aspect NEC 83 F4 9A 65
Pin Opis Pin Opis
1NC2RX
3TX4NC
5GND6NC
7RTSZ8CTSZ
9NC