User Guide

65
<Interfejs>
<Komendy RS232 – tabela>
Protokół RS-232
Prędkość transmisji 115200 b/s (domyślna)
Pasmo danych 8 bit
Kontrola parzystości Brak
Bit stopu 1 bit
Kontrola przepływu Brak
Funkcja Status Akcja cmd
Zasilanie
Zapis
Włączenie 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
Wyłączenie 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
Odczyt
Stan zasilania
(wł./wył.)
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E
Resetuj
wszystkie
ustawienia
Wykonaj 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
Resetuj
ustawienia
kolorów
Wykonaj 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
Ekran
powitalny
Zapis
Ekran
powitalny –
czarny
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
Ekran
powitalny –
niebieski
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
Ekran
powitalny
ViewSonic
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
Ekran
powitalny –
przechwytywa
nie ekranu
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A
Ekran
powitalny –
wył.
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
Odczyt
Ekran
powitalny –
stan
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68
Tryb dużej
wysokości
Zapis
Tryb dużej
wysokości –
wyłączony
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
Tryb dużej
wysokości –
włączony
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
Odczyt
Tryb dużej
wysokości –
stan
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A