User Guide

67
Jasność
Zapis
Zmniejszenie
jasności
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
Zwiększenie
jasności
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
Odczyt Jasność 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62
Format
obrazu
Zapis
Format
obrazu – auto
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
Format
obrazu 4:3
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
Format
obrazu 16:9
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
Format
obrazu –
panorama
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68
Odczyt
Format
obrazu
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63
Regulacja
automa-
tyczna
Wykonanie 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63
Pozycja
w poziomie
Zapis
Pozycja
w poziomie –
przesunięcie
w prawo
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
Pozycja
w poziomie –
przesunięcie
w lewo
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
Odczyt
Pozycja
w poziomie
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65
Pozycja
w pionie
Zapis
Pozycja
w pionie –
przesunięcie
w górę
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
Pozycja
w pionie –
przesunięcie
w dół
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
Odczyt
Odczyt
pozycji
w pionie
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66