User Guide

70
?ródło
wejściowe
Zapis
?ródło
wejściowe
VGA
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
?ródło
wejściowe
VGA2
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
?ródło
wejściowe
HDMI
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
?ródło
wejściowe
kompozytowe
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
?ródło
wejściowe
SVIDEO
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66
Odczyt ?ródło 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61
Szybkie
autowy-
szukiwanie
Zapis
Szybkie
autowy-
szukiwanie –
włączone
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
Szybkie
autowyszukiw
anie –
wyłączone
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
Odczyt
Szybkie
autowy-
szukiwanie –
stan
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62
Wycisz
Zapis
Wyciszenie
włączone
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
Wyciszenie
wyłączone
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
Odczyt
Wyciszenie –
stan
0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61
Głośność
Zapis
Zwiększenie
g
łośności
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
Zmniejszenie
głośności
0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
Odczyt Głośność 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64