User Guide

3
13. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Jeżeli otwory wentylacyjne są mocno
pozatykane, przegrzanie urządzenia może spowodować wybuch ognia w jego
wnętrzu.
- Nie stawiaj projektora na kocu, pościeli ani innej miękkiej powierzchni.
- Nie przykrywaj urządzenia materiałem lub innymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych materiałów palnych.
14. Umieszczaj włączony projektor na równej, poziomej powierzchni.
- Nie korzystaj z projektora, jeśli jest odchylony o ponad 10 stopni w lewo lub w prawo
lub ponad 15 stopni w tył lub w przód. Korzystanie z projektora w pozycji
odbiegającej od poziomu może spowodować wadliwe działanie lub uszkodzenie
lampy.
15. Nie stawiaj projektora na żadnym z boków, w pozycji pionowej.
Może to spowodować jego przewrócenie się i doprowadzić do urazów użytkownika
lub uszkodzenia urządzenia.
16. Nie stawaj na projektorze ani nie kładź na nim żadnych przedmiotów.
Oprócz niebezpieczeństwa uszkodzenia projektora, takie postępowanie może
prowadzić do wypadków i obrażeń.
17. Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia żadnych cieczy. Rozlanie płynu na projektor
może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli projektor ulegnie zamoczeniu, odłącz go
od zasilania i zadzwoń do lokalnego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia
jego naprawy.
18. Urządzenie potrafi wyświetlać odwrócone obrazy po zainstalowaniu go na suficie.
Do zainstalowania projektora na suficie korzystaj wyłącznie z zatwierdzonego zestawu
do montażu sufitowego i upewnij się, że projektor jest bezpiecznie zamocowany.
19. Kiedy projektor pracuje, możesz wyczuć, że z kratki wentylacyjnej wydostaje się
gorące powietrze i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza
awarii produktu.
20. Nie korzystaj ze sztaby zabezpieczającej do transportu lub instalacji. Należy z niej
korzystać z dostępnym w sprzedaży kablem zapobiegającym kradzieży.
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące montażu
projektora na suficie
Pragniemy dostarczyć Ci satysfakcji z użytkowania projektora, zwracamy więc uwagę na
bezpieczeństwo, aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom.
W razie konieczności instalacji projektora na suficie, zaleca się prawidłowe i bezpieczne
zamocowanie z użyciem zestawu do montażu sufitowego projektora.
W przypadku użycia niewłaściwego zestawu do montażu projektora na suficie istnieje
ryzyko, że projektor spadnie z sufitu z powodu błędnego zamocowania śrubami
nieodpowiedniej średnicy lub długości.
Zestaw do montażu sufitowego dostępny jest w miejscu zakupu projektora. Zalecamy także
zakup osobnego przewodu zabezpieczającego Kensington i zamocowanie go w otworze
zamka Kensington projektora i u podstawy wspornika zestawu do montażu sufitowego.
Będzie on pełnił rolę dodatkowego zamocowania projektora, na wypadek gdyby wspornik
mocujący poluzował się.