User manual

Navodila za STROPNI VENTILATOR tip combo
K
K
a
a
t
t
.
.
š
š
t
t
.
.
:
:
5
5
6
6
0
0
1
1
9
9
7
7
Pri rokovanju z električnimi napravami bodite pozorni na sledeča opozorila:
Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost naj bodo nepoškodovane.
Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice naj ne bodo oguljeni.
Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše morate le tam pustiti nekaj časa, da se izloči
morebiten kondenzat, ki bi pri temu nastal.
Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v navodilih.
Vse električne naprave ne spadajo v otroške roke.
Če naprava ne deluje je nikakor ne popravljajte sami, ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.
Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.
Sestavni deli, montažni sklopi ali aparati se smejo vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno,
vgrajeni v ohišje. Med vgradnjo ne smejo biti pod napetostjo.
Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali montažnih sklopih je dovoljena samo, če je zagotovljeno, da so
aparati ločeni od napajalne napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno razelektreni.
Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat, sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno vedno
kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitev.
V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali proizvajalcih
uporabljenih konstrukcijskih sklopov.
Upoštevajte prosimo, da nimamo vpliva na napake v upravljanju in napake, ki izvirajo iz nepravilnega priključevanja
naprave. Razumljivo je, da za škodo, ki bi nastala zaradi teh napak, ne prevzemamo poroštva.
Pritrditev
Ventilator lahko pritrdite tako na nižje, kot na višje stropove. Možna je pritrditev tudi na poševne stropove, le da
boste tu verjetno potrebovali nekoliko daljšo sredinsko letev. Pri nastavitvi krilc (odvisno od modela) morate biti
pozorno predvsem na to, da so krilca v enakih razmakih. Tudi površina samega krilca je odvisna od modela. Vse te
možnosti so vam prikazane na 1 strani v originalnih navodilih.
Pred instalacijo se prepričajte o:
1. Najprej se seznanite z navodili.
2. Ta ventilator deluje preko dvožilnega konektorja s odprtino po 3 mm.
3. Inštalacijo naj opravi elektroinštalater.
4. Razmik med vetrnico in tli mora biti minimalno 2,3m.
5. Pazite, da se v območju vetrnice ne nahajajo nikakršni elementi.
6. Pred prvo uporabo se prepričajte, da je ventilator dobro pritrjen na steno.
7. Obratov ventilatorja ne morete regulirati z zatemnilnimi stikali!!
8. Pazite, da na krilih ni umazanije ali, da le ta niso poškodovana.
Montaža
Pomagajte si s sliko v originalnih navodilih pod zaporednimi številkami:
1. Najprej odpakirajte ventilator in se prepričajte, da so v kompletu vsi deli. Prekinite dovod električne energije,
tako da izključite varovalko.
2. Dva od štirih vijakov odstranite in z njimi pritrdite ploščo na pokrov. Te najdete v okroglih odprtinah pokrova.
Ostala dva vijaka zrahljajte, ki jih najdete na pokrov skozi odprtino. Sedaj nosilec rahlo zavrtite ter ga odstranite
s pokrova.. Izvrtajte dve luknji v nosilni tram na stropu in pritrdite nosilec z dvema vijakoma vanj. Pri tem
uporabite podložke, ki so v kompletu. Nosilec ima nosilnost 15,9 kg.
3. Enostavna montaža: Najprej pritrdite kabel za maso. Če ga boste pritrdili na ta način kasnejša drugačna
montaža ne bo možna.
4. Kabel sedaj potegnite skozi kot vam ke ta slika. Če ste opravili to hitro montažo lahko nadaljujete s korakom
9.
5. Namesto montaže 4 in 5 pa lahko opravite naslednjo montažo.- Nastavitveni vijak zrahljajte v varnostni krogli.
Kabel za maso ne odstranite od osnovne palice. Kroglo porinite navzdol, da bi lahko odstranili zatič. Krogle ne
demontirajte popolno. Zatič spravite za kasnejšo uporabo.
6. Pokrov potisnite preko kabla in ga potisnite na del, kjer je motor. Pazite, da pokrov dobro sede v podnožje.
7. Sedaj montirajte osnovno palico, kot vam prikazuje ta slika. Pazite da se luknja v palici in nosilcu prilegata.
Slika v kvadratu prikazuje, kako pritrdite palico. Pri tem uporabite varnostno sponko.
8. Sedaj pritrdite obroče kot vam kaže ta slika. Vijake ne pritrdite popolno, saj jih boste šele v koraku 15 ponovno
zatisnili.
9. Priključite kabel. Zaradi posebne sponke ga lahko priključite samo na en način.
10. Sedaj obesite ventilator na kljukico.
11. Električna povezava poteka po tej shemi pri čemer imajo naslednje besede sledeč pomen (nemška verzija)
Vom haus= hišna napeljava, Stromversorgung= napajanje s tokom; Neutral= 0; masse= masa; Vom Ventilator:
iz ventilatorja pa sledite klemi.

Summary of content (2 pages)